Tnation Tabla

Otvorena vrata – događaj namenjen studentima

U utorak 24.10.2017. po prvi put u TNation organizovan je događaj “Otvorena vrata”. Događaj je namenjen studentima zainteresovanim za daljim usavršavanjem u IT struci.

Događaj je koncipiran tako da je studente dočekao direktor Miloš Podgorac i HR služba. Potom je održana prezentacija sa predstavljanjem firme studentima putem projekata, tehnologija koje se koriste i strukture firme writing service for busy student. Takođe, obilaskom cele firme studentima je omogućeno da se direktno na radnom mestu naših zaposlenih upoznaju sa trenutnim zadacima posla i kako ih rešavaju (koliko to dozvoljavaju bezbedonosne mere).

Nakon obilaska, uz posluženje, studentima je data mogućnost da sumiraju utiske i da postavljaju pitanja našoj HR službi. Jelena Subić Blagojević, naš HR Department Manager, odgovarala je na sva pitanja zainteresovanih. Svakako, najinteresantije za sve one koji su na završnoj godini studija ili/i aktivno traže zaposlenje ili neki vid usavršavanja-kako napisati CV, šta je bitno, a šta manje, na šta HR služba obraća pažnju tokom inicijalnog pregleda, šta treba da bude u rubrici skill set i sl.

Naši Department Manager-i su putem prezentacije približili studentima naše najinteresantnije projekte.

Međutim, verovatno najinteresantnije je bilo predstavljanje naša 3 zaposlena koji su do pre par meseci bili studenti, ali vremenom su postali naši stalno zaposleni. TNation gaji kulturu obučavanja svojih kandidata putem kurseva (koji su besplatni za studente). Potom najboljim polaznicima putem prakse, potom praktikantima koji su postigli najbolje rezultate i stalnim zaposlenjem. Na taj način naši zaposleni su od samog početka upoznati sa svim aspektima rada u TNation kompaniji. Pa postaju njen deo i pre završetka studija. U skladu sa tim-studentima su takođe predstavljeni kursevi koji se održavaju u okviru TNation Akademije i prakse.

Ceo događaj je završen poklon paketima i rečima ohrabrenja da očekujemo prijave.

Scroll to Top