Jedan Frejmvork da svima vlada

AngularAngular je kompletan, modularan JavaScript (*TypeScript) framework za kreiranje web aplikacija. Angular pruža i mehanizme za lakši rad sa formama (Reactive Forms), rutiranje (Router Module), http pozivima (HttpClientModule), mehanizam za Dependency Injection, itd.

Jedan Frejmvork da svima vlada Read More