Priprema za samostalno sprovođenje procesa testiranja i provere kvaliteta softvera