Kako kročiti u IT svet – Prakse u TNationu

Praksa mi se zasnivala na učenju i izradi web aplikacija u ASP .Net Coru, izradi modela, prikaza i kontrolera korišćenjem MVC paterna, kreiranje migracija, ažuriranje baza podataka, korišćenje Entity Framework-a i Entity Framework Cora, naučila sam i da koristim sisteme kao što su Git i Springloops i usavršila veštine u programskom jeziku C#, .Net Framework-u i .Net Core.

Kako kročiti u IT svet – Prakse u TNationu Read More